Watt per kvadratmeter oppvarming

Et godt utgangspunkt er å regne watt per kvadratmeter. Både alder på boligen og hvor i landet man bor vil ha betydning. Du bør ha oversikt over størrelsen på rommet, altså antall kvadratmeter og takhøyde, før du bestemmer deg for hvilken modell du skal ha. Dersom rommet er veldig stort kan det være lurt å ha flere ovner, slik at varmen blir fordelt utover via flere varmekilder.

I mildt klima skal man beregne ca. See full list on adax. Alder på boligen og hvor godt isolert den er, vil også ha innvirkning på oppvarmingen. I nye hus og blokkleiligheter med varmetilsig, vil det kunne holde med noe mindre watt per kvadratmeter, mens eldre og dårligere isolerte boliger, vil kreve desto mer watt per kvadratmeter.

Selv om moderne vinduer er tette, isolerer de som regel ikke like godt som vegger. Luften innenfor vinduene vil kjøles ned og trekke ned mot gulvet. Dette kalles kaldras, og kan unngås ved å installere en panel- eller listovn under hvert vindu.

Når du har funnet ut hvor mye watt du trenger, ikke kjøp en ovn som akkurat dekker behovet ditt. Kjøp heller en ovn hvor du har litt å gå på, slik at ovnen ikke trenger å stå på full styrke. Overflatetemperaturen på ovnen vil også virke mer behagelig, noe som er bedre for små barnefingre.

Hvis du trenger hjelp til å velge riktig ovn(er) for ditt rom, kan du benytte deg av vår produktkalkulator. Produktkalkulatoren finner du inne på de forskjellige produktene.

Her taster du inn målene på rommet du skal varme opp, eller hvilken varmeeffekt du ønsker, så finner kalkulatoren riktig produkt for deg. Vår kalkulator hjelper deg å beregne hvor mye watt du trenger for å varme opp en rom.

Det er allikevel viktig å være klar over at faktorene over også har innvirkning på hvor effektive ovnene vil være. Ta derfor isolasjon og plassering av ovner med i beregningen når du skal velge.

Legg merke til at gulvvarme er den mest økonomiske måten å varme opp på. I oversikten på neste side får du en illustrasjon av hva gjennomsnittsforbruket for en familie som bor i en 1kvadratmeter stor bolig med kun elektrisk oppvarming, kan være.

Som du ser bruker ikke det elektriske utstyret så mye strøm hver for seg, men mange bekker små gjør som kjent en stor å. Bryn-Haugland forteller at du som en tommelfingerregel kan beregne watt per kvadratmeter for et normalt norsk hus, uten altfor gamle vinduer. Vinduer i eldre hus slipper inn mer kald luft når det er kjølig utenfor. En mindre panelovn på 3til 4watt varmer opp 2-kvadratmeter.

Perfekt for et lite ba gangen eller boden. Gardsvarmeanlegg – en byggeveileder Varme og effektbehov Nøyaktig planlegging av oppvarmingsbehovet bør gjøres sammen med en ansvarlig konsulent.

Riktig plassering gir bedre oppvarming. Skal du utnytte varmen fra ovnene maksimalt, er det lurt å plassere dem strategisk rundt i huset. En tommelfingerregel er å beregne watt per kvadratmeter. Har du et avlangt rom vil derimot ovnen slite med å varme opp hele rommet, da gjelder det å plassere en ovn i hver ende.

Fra sør til nord har vi kunder som ønsker å få mer varme i huset sitt. Mange av dem er usikre på hva de bør velge for å få den rette komforten i boligen sin.

Vi har tatt turen til Lista for å høre hva som gjorde valget så enkelt der. Det er store regionale forskjeller både i energibruk og i utbredelsen av varmepumpe.

Watt per kvadratmeter oppvarming

Kun prosent av husholdningene i Oslo har varmepumpe, mens tilsvarende andel for Hedmark og Oppland er prosent. Dette har sammenheng med ulik sammensetning av boligmassen.

Mens det er overvekt av små blokkleiligheter i Oslo, er det langt større andel eneboliger i Hedmark og i andre deler av landet. Eneboliger er den mest energikrevende hustypen, og bruker i snitt over dobbelt så mye energi som en blokkleilighet. Dermed er varmepumpe mer lønnsomt i enebolig enn i blokkleilighet. Hedmark og Oppland er dessuten den regionen med størst energibruk, noe som har sammenheng med mye eneboligbebyggelse, og at det er et kaldt område.

Eneboliger med varmepumpe bruker noe mindre energi enn tilsvarende boliger uten varmepumpe. For husholdninger med et boligareal på over 1kvadratmeter er energibruken i gjennomsnitt 3 9kWh lavere for de med varmepumpe. For eneboliger på mellom 1og 1kvadratmeter er forskjellen rundt 1 9kWh.

Det er imidlertid ikke så stor forskjell på strømforbruket, derimot brukes det mindre ved og olje i husholdninger med varmepumpe. Siden luft-luft varmepumper drives av strøm, går ikke strømforbruket nødvendigvis ned – med mindre husholdningen kun bruker strøm fra før. Dessuten er det mange som bruker pumpen som nedkjøling på sommeren, noe som kan trekke forbruket opp.

Av dette var om lag 16 0kWh strøm. Vår nest viktigste energikilde er ve som utgjorde rundt 3 2kWh per husholdning. En årsak til at energibruken har blitt redusert de siste årene, er at det har vært et mildere klima. Ellers har det vært noe varmere enn normalt.

Av disse sier rundt prosent at en viktig grunn er å redusere utgifter til energi. Rundt prosent sier at boligen er blitt etterisolert, mens prosent sier de har skiftet til vinduer som isolerer bedre. Det er dessuten høyere krav til isolasjon i nye boliger, noe som har bidratt til at spesifikt energibruk har gått ned i nye boliger. Mens spesifikt energibruk er rundt 2kWh per kvadratmeter i boliger bygget før.

Watt per kvadratmeter oppvarming

Hovedkilden til oppvarming for rundt prosent av husholdningene er basert på strøm, enten ved elektriske ovner, med prosent, varmekabler, med prosent, luft-luft varmepumpe, prosent, eller sentralfyr med strøm. Særlig gjelder dette på gårder.

Rundt halvparten av bøndene har ved som hovedoppvarming, i snitt har de et vedforbruk på rundt 12 0kWh i året. Oppvarming og lys En vanlig bolig på ca. Wh) i året på oppvarming, viser tallene fra Enova.

Med en strømpris på krone pr kWh kan du huke av 20. Hvis vi legger til grunn et varmebehov på 1watt og du skal varme opp et rom på kvadratmeter, ganger du 1med 10. Flere fritidsboliger (hytter) kan få unntak fra energikrav. Grensen for slike bygg foreslås hevet fra kvadratmeter til kvadratmeter.

En tumregel är watt per kvadratmeter i ett vanligt hus, i alla fall om inte fönstren är för gamla. Fönster i äldre hus tenderar nämligen att släppa in kall luft när det är kyligt utomhus. Ett mindre panelelement på 3till 4watt klarar att värma upp 2-kvadratmeter.

Viktig med riktig underlag. Uansett hvilket alternativ du velger er det viktig å ta hensyn til underlaget. Beregning og eksempler. Vi starter med å beregne daglig energiforbruk.

Vi noterer hvor mye effekt ( Watt ) tingene bruker og ganger med antall timer de er påslått hver dag. Det finnes forskjellige watt -størrelser på ovnene. Du kan beregne watt per kvadratmeter.

Det kaldeste punktet på veggen din vil alltid være vinduet. Hvor bør ovnen plasseres? Ideelt skal derfor panelovnen henge på veggen under hvert vindu. Pris for bolig på 2kvadratmeter: millioner.

Watt per kvadratmeter oppvarming

Kostnader til innvendig renovering: 12. En gjennomsnittlig innvendig totalrenovering koster cirka 12. Totalpris for kjøp av brukt bolig, samt oppgradering til dagens standard: millioner.

Emma

Emma wrote 52009 posts

Post navigation