Fredede trær i norge

Fredede trær i norge

Vi regner at det finnes drøyt arter av skogtrær i Norge. Dette inkluderer blant annet de vanlige gran, furu og bjørk, alle edelløvtrærne og asalarter. Les mer om de enkelte treslagene under. Naturfredning, fredning som tar sikte på å bevare naturområder, forekomster og enkeltarter for fremtiden.

Det prinsipielle målet er å verne representative områder av alle natur- og landskapstyper som er karakteristiske for de forskjellige land og landsdeler. See full list on snl. Adgangen til eggsanking gjelder i de tre nordligste fylkene til og med 14.

Betyr det at å felle et tre fordi du trenger ve eller fordi alle naboene er enige om at det skygger for sola, også er forbudt? Ja, etter småhusplanen er det forbudt.

Så er det annen lovgiving, for eksempel naboloven, som har sine bestemmelser om ulemper for naboer. Du kan beskjære et tre for å ivareta egne eller naboens solforhold. Men dette vet jo ikke folk?

Nei, og vi skal kjøre et kunnskaps- og opplæringsprogram i løpet av de neste månedene, sier hun. Advokat og tidligere Frp-politiker Arve Lønnum sier at det generelleforbudet har blitt sneket inn bakveien i strid med intensjonen.

Fredede trær i norge

Han mener at forbudet vil skape unødig byråkrati og gjøre vanlige folk til lovbrytere. Intensjonen var klar uttalt at skal man bygge på en tomt, skal man prøve å ta vare på vegetasjonen, noe jeg er helt enig i. Nå kommer man til å få en drøss med søknader, vel å merke hvis folk er lovlydige. Jeg tror veldig mange ikke kommer til å skjønne begrunnelsen for å søke dispensasjon og betale gebyr for å felle et ikke altfor stort plommetre i hagen, sier Lønnum.

Planen ble først opphevet av Fylkesmannen, men siden gjort gyldig igjen av Kommunaldepartementet. Presiseringen er ifølge etaten viktig for å hindre at gamle villahager blir snauhogd føren utbygger søker om å få bygge nye boliger.

Plan- og bygningsetaten har tidligere politianmeldt flere slike snauhogster, men alle sakene er henlagt. Vi kan gi overtredelsesgebyr og pålegg om retting, altså replanting av trær på omtrent samme størrelse. Ellen de Vibe lover å følge opp brudd på trefellingsforbudet.

I ytterste konsekvens kan vi politianmelde flere, sier hun. Les også: Småhusplanen opphevet etter klagestorm 2. Gebyret for søknad om dispensasjon utenom byggesak, ifølge plan- og bygningsetatens gebyrregulativ, kan bli så høyt som 10. Camilla Wilhelmsen, nestleder i byutviklingskomitéen sier at det ikke var dette bystyret vedtok. Dette var ikke intensjonen da vi behandlet småhusplanen.

Fredede trær i norge

I den står det klart og tydelig at dette gjelder nye tiltak, sier hun. Wilhelmsen syns det er hårreisende at plan- og byggningsetaten skal skal bruke ressurser på å behandle disse sakene.

Jeg og FrP har full tiltro til at folk flest styrer godt sine egne hager, sier hun. Byutviklingskomitéens leder Victoria Marie Evensen sier hun vil ta saken videre til byrådet. Gebyret kan oppleves som urimelig for privat personer, det forstår jeg veldig godt.

Samtidig er det viktig for oss å hindre snauhogst og at man tar grep som vi ikke ønsker, for vi er a. Disse artene er truet på grunn av oss mennesker. Våkne i en myk seng i toppen av et tre! Nå må det plantes nye trær, mener han.

Helst skal de være mellom fem og ti år gamle når de plantes i alleen. Problemet er å få tak i så voksne trær, sier Krohn-Hansen. Politiet etterlyser tips fra publikum.

Noen år senere kom den første skogloven. Siden har det bare gått oppover for norske trær. Det er særlig tettheten av trær som har økt, ikke så mye skogarealet. Utbredt over store deler av den nordlige halvkule.

Tre i furufamilien. Vokser i Norge vilt helt nord til PasvikKan bli opptil meter høy, har flatrot som sjelden går dypere enn en meter ned i bakken.

Blir brukt til skurlast (planker og bord), tremasse og cellulose i papirproduksjonen m. Vanlige trær i Norge. Definisjonen av trær: Trærne er de høyeste, største og lengst levende av alle planter. Et tre defineres som en flerårig, vedaktig plante som kan oppnå en høyde på meter eller mer på en enkelt stamme. I Norge i dag har vi forskjellig treslag.

Korea har mellom 3og 400. De hadde ingen istid. Globalt finnes det 60. Naturen er i konstant endring, og akkurat som andre skapninger, er trær gjenstand for evolusjon, sier Ingvaldsen.

Eika er kongen blant trærne. Det blir sagt at den bruker 5år på å vokse og 5år på å dø. Det fi nnes to viltvoksende arter eik i Norge. Dette er varmekjære treslag som inngår i det vi kaller edelløvskog.

TRESLAG i Norge er gratis. Dekker særlig Norge og Skandinavia. Imponerende arbeid! For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal dø ut. Fredede planter i Norge.

Her kan du lese om noen av våre truede arter. Det finnes flere ulike ordninger for å ta vare på truede arter: Prioriterte arter. Dette er den mest omfattende beskyttelsen en art kan ha i Norge.

Emma

Emma wrote 52009 posts

Post navigation