Drivhuseffekten

Over hele verden trues flere og flere dyr av ødeleggende klimaendringer. Ingen flere arter skal dø ut. Bli med i kampen idag! Vi arbeider over hele verden. Les mer om hur vi bruker pengene. WWF Verdens naturfond. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten.

Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren blir dermed høyere enn den ville vært uten denne effekten. Det finnes gasser i atmosfæren som absorberer noe av varmestrålingen fra jordoverflaten og gjør at ikke all varmen forsvinner rett ut. Se på grafikk av drivhuseffekten nederst i artikkelen!

Menneskeskapte klimautslipp forsterker drivhuseffekten, slik at temperaturen øker. Overflatetemperaturen på jorden justerer seg etter påvirkning fra de tre faktorene.

Mens solinnstråling og drivhusgasser har en oppvarmende effekt på atmosfæren kan aerosoler ha både en oppvarmende og en avkjølende effekt, avhengig av type. Absorpsjon og spredning av solstråling i atmosfæren påvirkes vesentlig av aerosolpartikler. Hva er drivhuseffekten/ Vi bruker uttrykket drivhuseffekt fordi vi sammenligner atmosfæren med glasset i et drivhus.

Glasset slipper igjennom den synlige solstrålingen, men stopper mesteparten av varmestrålingen fra bakken. Derfor stiger temperaturen inne i drivhuset. Noe tilsvarende gjelder for atmosfæren.

Drivhuseffekten

Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært minus °C. Klimagassene CO vanndamp og metan fanger opp varmen, og er med på å holde den igjen før den forsvinner ut i verdensrommet. Takket være drivhuseffekten har jorda et klima som er egnet for liv, for uten den ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært -18ºC og alle verdenshavene ville vært dekket av is.

Noen drivhusgasser, som karbondioksid (CO ), metan (CH ) og lystgass (N O) har sine naturlige kretsløp og påvirker således drivhuseffekten. Jordens strålingsbalance og drivhuseffekten Strålingsbalancen.

Hvordan drivhuseffekten fungerer drivhuseffekten er et sentralt begrep i den globale oppvarmingen. Ordet drivhuseffekten kommer av vi sammenligner det med ett drivhus. Vibrerende CO 2-molekyler, absorbsjonsbånd og svartlegemestråling.

Her er en artikkel om drivhuseffekten for viderekomne. Hver enkelt av oss kan med forholdsvis enkle grep halvere vår belastning på kloden og dermed bremse drivhuseffekten med å foreta en del relativt enkle Cobesparende tiltak. Både varmestråling og vertikale bevegelser i luften har betydning for drivhuseffekten.

Drivhuseffekten – for viderekomne. De vertikale bevegelsene i luften kalles med et teknisk ord for konveksjon. Benestad syntes at det virker som de fleste beskrivelser av drivhuseffekten, for eksempel i lærebøker, har mer og mer fokus på varmestrålingen, og glemmer konveksjonen.

Denne prosessen bidrar til at det skal være en mellom temperatur på en planet. Den naturlige drivhuseffekten gjør at det er mulig for oss mennesker å lever på jorden. Den menneskeskapte derimot gjør at det blir for varmt.

Vi skiller også drivhus gassene. Vanndamp, som er den "verste" er den naturlige. Denne har utgjør den positive drivhuseffekten vi er avhengig av for å kunne leve her.

Solens stråler og varme alene er altså ikke nok til å gjøre jorden beboelig. Effekten gjer at temperaturen på ein planet er høgare enn han elles ville vore. Planeten Venus er kjend for å ha ein særskilt sterk drivhuseffekt. På månen varierer temperaturen fra 1grader på solsiden til minus 1grader på skyggesiden.

På jorda er temperaturforskjellene mellom dag og natt mye mindre, og gjennomsnittstemperaturen er på komfortable grader. Du representerer jorden, en varm kropp som stråler ut energi, det vi vanligvis kaller “varme”. Teppet representerer det atmosfæriske laget av klimagasser. Når varmeenergien forlater kroppen din, blir den tatt opp av fibrene i teppet.

Dei vertikale rørslene i lufta blir med eit teknisk ord kalla for konveksjon. Benestad tykte at det verkar som dei fleste skildringar av drivhuseffekten, til dømes i lærebøker, har meir og meir fokus på varmestrålinga, og gløymer konveksjonen. De holder på noe av varmen.

Problemet er at innholdet av drivhusgasser er i ferd med å løpe løpsk. Dette kalles positiv tilbakekopling og fører til KLIMAKATASTROFEN vi hører om daglig.

Med en slik drivhuseffekt ville det neppe være levelig på jorda. Fra Arve Gustavsen som er ekspert på styringssystemer på skip har vi fått følgende om en styringsmodell for skip som er et godt eksempel på tilbakekoplinger.

De viktigste drivhusgassene er vanndamp og karbondioksid (CO2). Vi ser ikke ut til å klare å redusere utslippene av klimagasser som CO2. Folketall i milliarder med dagens fødselsrate.

Emma

Emma wrote 52025 posts

Post navigation