Altan afstand til nabo

Når naboen skal have altan. Er du i tvivl om din nabos nye byggeri lever op til reglerne for altan afstand til jer naboer/ Ved at rette henvendelse til kommunen kan du få svar på, om etableringen af altan er sket med den rette afstand til naboerne.

Indbliksgener fra naboens altan? Maksimal højde er x afstanden til naboskel og sti. Mindste afstand til skel på m mod nabo, vej og sti. Er i nestens amme situasjon selv.

Kan løsningen da være å lage en forstøtningsmur, for så å dekke denne med plank eller steinheller? Nabo ønsker at verandaen ikke strekker seg lengre ut enn før, det er videre ønske om tett rekkverk for å slippe innsyn. I tillegg til dette mener nabo at tiltaket skulle vert oppført i ikke brennbart materiale.

Altan afstand til nabo

Så spørsmål blir:-hva kan nabo til tiltakshaver kreve med hensyn til brannklasse, avstand til tomtegrense og type gjerde. Vores nabo har fået byggetilladelse til at etablerer en altan på første sal, selv bor vi. Bebyggelsens afstand til skel mod nabo, vej og sti fastlægges efter.

Vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i. Lagertanke for fyringsolie og lignende installationer, som er nødvendige til bygningens drift. Bygninger, som omfattet af stk. Er avstanden mindre enn, m mellom byggverk i ulike bruksenheter, må disse være skilt med branncellebegrensende bygningsdel eller bygningsdeler i hvert av byggverkene som til sammen gir samme. Så vi gik først til kommunen og senere til Ankestyrelsen.

Men vi fik ikke medhold i vores klager. I stedet fik vi at vide, at det var privatretsligt mellem os og naboen. Jeg har stadig ikke forstået, hvordan en underskrift til et konkret byggeri kan forvandles til en generel byggetilladelse, men det er åbenbart sådan, det er, forklarer Sofie. Likevel var støyen til sjenanse for naboen.

Da de klaget, gjorde varmepumpeeierne flere tiltak for å dempe støyen for naboen: De snudde utedelen, så vifteretningen ble endret, satte opp lydabsorberende plater, hengte opp et teppe i viftens utblåsningsretning og satte opp et plankegjerde langs veggen der pumpen var montert. Naturlig afskærmning til en altan er i mange tilfælde tilstrækkeligt for at afdække mod folks nysgerrige blikke. Du kan med fordel placere altankasser og -potter på altanværnet.

Er din nabo en tand for nysgerrig og kigger ofte ind på dig og din familie over. Altan gulv i andre etasje-Fersking. Jeg skal legge nytt gulv på altanen min. Som er taket ned til naboen.

Læsejl til altanen er den mest anvendte form for altanafskærmning. Læsejl syes efter mål og kan laves præcis, som man ønsker. Det er lagt gummi og.

Aase Frisch fra Frederiksberg, som er den glade ejer af en altan fra Altan. Ved fastlæggelse af afstande skal det sikres, at vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde. Byggereglene gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen eller spørre deg.

Bygget kan ha en mønehøyde på opp til meter og en gesimshøyde på opp til meter. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør én bruksenhet. Som du ser er det fult mulig ihht lov å bygge nærmere, du må bare få tillatelse fra nabo. Men sjangsen for å få dispensasjon fra dette tror jeg er ikke-eksisterende.

Altan afstand til nabo

Dersom dere får erklæring fra kommunen (hjemmelshaver), så blir det akkurat som om en vanlig nabo gir erklæring. Men alle naboer må varsles.

Dersom du bygger et ekstra hus på egen tomt gjelder selvsagt ikke noe avstandsgrense til nabo. Tett vegg uten vinduer holder-evt egne brannvinduer.

Må vanligvis ikke fradele t5mt for å bygge ekstra bolig på tomt. Afstand til naboen. Mange mennesker sætter pris på at kunne sætte sig ud på en altan med sol og luft, og vi ser flere og flere ejendomme med nye altaner.

Altanbyggeriet kan dog give anledning til nabogener, hvis altanen er opsat med tæt afstand til naboerne. I veiviseren får du blant annet spørsmål om eiendommen din og størrelsen på terrassen du planlegger å bygge. Gjerde mellom naboer reguleres av grannegjerdelova. Jeg vil sette opp gjerde – hvordan går jeg frem.

Biloppstillingsplass og intern vei. Intern vei på tomt og biloppstillingsplass for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep, er unntatt søknadsplikt.

Altan afstand til nabo

Avstanden til nabogrensen må være minst meter.

Emma

Emma wrote 52009 posts

Post navigation