Alkoholloven test

Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. Kommer du for sent får du ikke avlegge prøven. Prøven er en flervalgsprøve på minutter.

Hvis du har syv feil, eller mer, så stryker du. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Fortolkninger av alkoholloven. Salgs, skjenke- og tilvirkningsbevilling.

Ansvarlig alkoholhåndtering og kunnskapsprøven. Alle bevillingssøkere må være over år, og ha plettfri vandel innen all lovgivning som omfattes av alkohollovens formål. I tillegg kommer en kunnskapsprøve.

Kvalifikasjoner Publisert. Kunnskapsprøven – Skjenkevirksomhet. Krav til den som utleverer alkoholholdig drikk ved privat innførsel. Tidsinnskrenkninger ved utlevering av alkoholholdig drikk.

Tilsyn med privat innførsel av alkoholholdig drikk. Salg av alkoholholdige drikker. Retten til salg av alkoholholdige drikker.

Serveringsbevilling etter serveringsloven og skjenkebevilling etter alkoholloven. Du har kun skjenkebevilling, det vil si at det skal drikkes på stedet.

Med «Pakketilbud komplett» får du i tillegg et nettkurs hvor vi gjennomgår de viktigste emnene fra pensumhefte og du får anledning til å stille spørsmål underveis. Ikke alt trenger å koste penger her i verden, og ofte er det å dele som gir glede! Du kan ta følgende Tester og Kurs helt gratis! Noen av testene krever innlogging og du kan lage en gratiskonto for å ta disse.

Salgsbevilling – test din kunnskap om alkoholloven Gratis. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte. Søksmål om gyldigheten av enkeltvedtak etter alkoholloven § 1-og kapitteloghvor Fylkesmannen har fattet vedtak etter denne paragrafs annet led kan rettes mot kommunen.

Utstedelse av prøvebevis. Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Du må ha kjennskap til alkohollovgivningens øvrige bestemmelser. Du vil få minutter til å besvare prøven.

Alkoholloven test

For å få bestått prøve må av svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Etablererprøven og kunnskapsprøven i alkoholloven gjennomføres på faste datoer i Hamar rådhus. Hamar kommune har plass til begrenset antall deltakere på hver prøvedato på grunn av koronasituasjonen.

Ved gjennomføring av prøvene følger vi de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Det koster 4kroner å ta hver prøve. Disse skal foruten å oppfylle vandelskravene ift. Samtidig har SIRUS poengtert at kursene alene ikke er tilstrekkelig for å redusere overskjenking, skjenking til mindreårige eller utelivsrelatert vold.

Alkoholloven test

Effekten oppstår gjennom kombinasjonen av kurs, kontinuerlig samarbeid mellom aktørene, gode skjenkekontroller og forutsigbart sanksjonssystem. I denne testen har vi vurdert norskproduserte alkoholfrie øl. Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Alkoholloven test

Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svar, hvorav ett er riktig. Du får minutter til å svare på prøven. Ingen hjelpemidler er tillatt, annet enn ordbøker hvis det trengs. Alkoholforskriften.

Gjennomføring av kunnskapsprøven. Styrer og stedfortreder må begge være over år og ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt år, og den som selger, utleverer eller skjenker annen alkoholholdig drikk, må ha fylt år.

Også i Målselv er styrkeprosenten dramatisk høy. Varighet: minutter. Pris: 4kroner per gang. Husk gyldig legitimasjon.

Emma

Emma wrote 51919 posts

Post navigation