Nhh bergen snitt

Vi tilbyr etter- og videreutdanning for erfarne ledere og fagspesialister i næringsliv og offentlig forvaltning. Undervisningen foregår primært i Oslo.

Nhh bergen snitt

For dei fleste søkarane er søknadsfristen 15. International Baccalaureate). Berre tre grupper må søke innan 1. Søkarar som søker om tidleg opptak 2. See full list on nhh.

Nhh bergen snitt

Søk opptak her (Samordna opptak) Du kan byrje å søke 1. Du skal velje denne koden enten du planlegg å gå eit femårig studieløp (treårig BØA med rett på intern overgang til toårig master), eller du ønsker å avslutte studiane etter bachelorgraden. For å vere kvalifisert for opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon må du: 1. MATRS) Gå til Samordna opptak for å finne meir informasjon om: 1. Om du får tilbod om studieplass ved NHH, men ikkje har høve til å studere i år, kan du i enkelte tilfelle søke om å få reservert studieplassen til neste år.

Meir informasjon om reservasjon av studieplass finn du her. Det finst ingen overføringsordningar mellom andre lærestadar og NHH. Les meir om innpassordninga.

Kravene for å komme inn på siviløkonomstudiet ved NHH er stabilt høye. I Bergen har karaktersnittet økt på de aller fleste studier: Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole ( NHH ) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) opplever alle en markant økning i antall søkere. Glad jeg fikk høyt snitt. All kommunikasjon mellom deg og seksjon for opptak vil gå føre seg via e-post.

Du må derfor bruke ei e-postadresse som fungerer og sjekke denne med jamne mellomrom. Det er ditt eige ansvar å lese og følge opp alle e-postar frå oss.

Du kan endre prioritet mellom masterprogramma fram til søknadsfristen 15. Krav til dokumentasjon Oversikt over søkeprosessen.

Fullført bachelorgrad eller tilsvarande 2. Fagkrav Du må fylle fagkrava tilsvarande ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Fagkrava er basert på den nasjonale BØA-planen av 17.

Det vil seie at du må ha minst 1studiepoeng innan økonomisk-administrative fag. Metodefag: studiepoeng 1. Matematikk for økonomar 2. Statistikk for økonomar 3. Samfunnsvitskapeleg metode Samfunnsøkonomi: studiepoeng 1. Mikroøkonomi Bedriftsøkonomisk analyse: studiepoeng 1. Investering og finansiering Administrasjonsfag: studiepoeng 1. Organisasjon og leiing 3. Foretaksstrategi Dei siste studiepoenga kan dekkast av emne innan alle dei fire faggruppene.

Alle underkategoriar må dekkast. Det vil til dømes seie at du innanfor bedriftsøkonomisk analyse må ha hatt både finansrekneskap, økonomistyring og investering og finansiering. Sjølv om du fyller opptakskrava (punkt 1-over), er du ikkje garantert å få tilbod om opptak.

Omrekning av bokstavkarakterar skjer slik: A= B= C= D= E=1. Utrekning av karaktergjennomsnitt: 1. Dersom du har ein bachelo. Vi reknar karaktergjennomsnittet av maksimalt 1studiepoeng.

Nhh bergen snitt

Karakterar i kurs som fyller fagkrav vert alltid rekna med. NHH er blant Skandinavias leiande handelshøgskular, og er studentane sitt førsteval når dei skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.

NHH tilbyr studieprogram på alle nivå og er kjent for sin høye akademiske standard og bidrag til den internasjonale forskerverden. På bachelor er andelen av 10. Både poenggrensene og jenteandelen faller, viser ferske tall fra Samordna opptak for årets opptak. Poenggrensene for førstegangsvitnemål og ordinær kvote er på henholdsvis 5og 5poeng.

Det er ned fra fjorårets tall på 5og 5poeng. Bergen City Sightseeing On A Spectacular Hurtigruten Voyage. Ample Atmosphere and Great Comfort. Exclusive Special Offers.

For An Unforgettable Experience. Brochure Online Today. Reserva Ahora tu Vuelo a Bergen al Mejor Precio y Ahorra con eDreams. Kjapt og lekende lett å booke med. Bestill nå og betal ved utsjekking. I tillegg til NHH har både Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB) to nye tilfeller hver, ifølge BT. HVL har dermed totalt påviste tilfeller av covid-1 og UiB 13. NHH Norwegian School of Economics, Bergen, Norway.

Snittkarakter på NHH ligger til sammenligning rundt – på bachelor ( skala der A=og F=1), i. Det er det lett å bli pessimistisk og kun se utfordringer, men da mener jeg det er ekstra viktig at vi som studenter har en litt annen vinkling, og fokuserer på hvilke muligheter vi har fremover. Studenter tilbys over en halv million kroner før de er ferdig med eksamen.

At koronapatruljen kom til NHH mandag, er noe både NHH -ledelsen og studentene er fornøyde me sier han. Siden studiestart har 1studenter i Bergen fått påvist covid-19. Tallet på antall smittede har økt kraftig de siste dagene.

Flest koronatilfeller har NHH med tilfeller. Grand Prix Ga Zip As AHandelshøyskolen Bergen Snitt. Uniconsult og NHH har samarbeidet i snart fire år om kompetanseheving og etterutdanning.

De ansatte følger ulike programmer i halvannet år med fire samlinger underveis i Oslo og Bergen. Vi har gått fra ledelse til strategi til digitalisering.

Det er en rød tråd gjennom kompetansehevingen vår.

Emma

Emma wrote 52025 posts

Post navigation