Monteringsveiledning stillas

ALUSAFE STILLAS kl. Monteringsveiledning rev. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelseog merking 6. Jamax stillassystem er enkelt å montere, uten bruk av verktøy. Systemet består av få hovedkomponenter, som enkelt settes sammen.

Stillassystemer som omsettes i Norge skal 1. For stillas som er satt opp ved hjelp av materiell som ikke er typegodkjent eller sertifisert, stilles det særskilte krav til opplæring og særskilte tekniske krav til utførelse og materialvalg. See full list on arbeidstilsynet.

Opplæringskravene i §§ 17-til 17-gjelder montering, demontering, endring og kontroll av stillas. Kravene til opplæring for de laveste høydene er mindre omfattende enn for høyere stillaser.

Dette gjelder både omfanget og timeantallet for teoretisk opplæring, praktisk øvelse og praksis. Det stilles altså strengere krav dess høyere stillaset er. Regelverket skiller mellom krav til opplæring for stillaser med høyde to–fem meter, fem–ni meter og over ni meter. Arbeidstakere som bruker stillaset for å utføre håndverk, skal ha tilstrekkelig opplæring for å kunne gjøre jobben på en sikker måte.

Monteringsveiledning stillas

Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidstakere som bruker stillas, får grunnleggende informasjon om stillasets konstruksjon og hvordan det er satt sammen. Dette gjelder for eksempel begrensninger i belastning og konstruksjonsendringer, med andre ord en gjennomgang av bruksveiledningen for stillaset. Regelverket stiller ikke krav til hvor mange timer opplæringen skal vare, eller til dokumentasjon på at denne opplæringen er gitt.

Likevel bør virksomheten etablere et system for å sikre at stillasbrukerne faktisk får slik opplæring – uansett stillashøyde. En kvalifisert person som kjenner kompleksiteten i det aktuelle stillaset, skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering.

Dette kan være en standardveiledning fra produsenten. Ved behov skal produsentens veiledning suppleres med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset. En gjennomgang av denne veiledningen skal inngå som en del av opplæringen for brukere av stillaset.

Før bruk skal stillaset kontrolleres av en kvalifisert person. En arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i tråd med regelverket, er ansett som en kvalifisert person. For eksempel er en arbeidstaker som har gjennomgått opplæring i henhold til forskriftens § 17-betraktet som kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil fem meter. Så lenge stillaset er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom.

Forskriften stiller også krav om skriftlig rapport etter kontroll av stillaset og hva rapporten minst skal inneholde av opplysninger. Forankringer skal kunne ta opp både strekk og trykk, og de skal prøves med prosent høyere belastning enn de beregnes for. Regelverket krever at det alltid skal gjøres én eller flere prøvinger for å sjekke om forankringene, sammen med den konstruksjonen stillaset skal forankres til, tåler de belastningene det er beregnet for.

En sikkerhetsfaktor på % (2) ved prøving er i tråd med europeisk praksis. Det samme gjelder ved beregning av vindkrefter som påvirker stillaset. Ekstra forankring skal sikre stillaset mot de tilleggskreftene som dekket fører med seg.

Tildekking av stillas øker også risikoen ved brann, og dermed kravene til rømningsveier fra stillaset. Arbeidsgiver skal sørge for at det blir etablert vedlikeholdsrutiner for tilsyn av alt stillasmateriell. Samtidig må det etableres kriterier for å kassere stillasmateriell i henhold til produsentanvisningene.

I tvilstilfeller bør dere spørre produsenten om råd. Sikre gode rutiner for vedlikehold og kassering: 1. Brukerveiledningen for stillaser med norsk typegodkjenning bør inneholde vedlikeholdsrutiner og kassasjonsregler for utstyret.

Les mer om arbeid i høyden Les mer. Hvorfor velge stillas fra oss? Vi har skreddersydd pakkeløsninger som vi vet de aller fleste vil dra nytte av. Hver pakke inneholder alt du trenger for å gjøre jobben din på enklest mulig måte og i henhold til regelverk og forskrifter.

Aluhak produktkataloger. Vi har også mange nyttige tilleggsløsninger som vil gjøre arbeidshverdagen enklere og tryggere, både for deg som skal bygge stillas og for deg som skal arbeide i stillas. Norges mest solgte stillasJamax er et norskprodusert stillassystem som har vært på markedet i en årrekke med brukere over hele landet.

Mer enn års erfaring har gjort oss til landets ledende produsent og leverandør av stillas. Lokal produksjon gjør at vi har stillasvarer på lager til enhver tid. Vi kan derfor tilby omgående levering fra vårt lager til hele landet.

Bredt utvalg og god service. Du finner ditt nye stillase her. Trenger du et litt uvanlig stillas? Se hvilke løsninger vi kan tilby.

Som en pålitelig partner tilbyr vi våre kunder innovative produkter og tjenester. Peri tilbyr skreddersydde stillassystemer som er tilpasset hvert enkelt prosjekt. Stort utvalg av bygge stillas.

Hjemfint: billige byggevarer på nett – kvalitetsvarer til lave priser. Veldig gode priser hos Bygghjemme. Her finner du alt du trenger til ditt hjem.

Monteringsveiledning stillas

Det er ikke tillatt å montere inndekt stillas uten at nødvendige beregninger er foretatt og forelagt ledelse på byggeplassen. Planlegg og bestill alle nødvendige komponenter slik at montering kan foretas rasjonelt og sikkert.

Det er meget viktig at stillas blir forsvarlig forankret til fasaden. Les nøye om forankring og veggfester der dette er beskrevet i denne monteringsveiledning. Benytt testapparat for å ta tester av festepunktene i fasaden. DEMONTERING: Demontering gjøres i motsatt rekkefølge av det som er beskrevet i denne monteringsveiledningen.

Monteringsveiledning stillas

Intakte stillas beregnes fra fall til fall. Se over disse ved kraftig vind. Til lagerhold av stillasmaterialet anbefales stabelpaller og lagerpaller. Sparklister av tre bør legges med lekte.

Bevegelige detaljer bør regelmessig smøres. Plyfaplattformer og treplattformer bør kontrolleres inne montasje, oppbevares om mulig under tak. Vi tilbyr utleie av rullestillaser for innendørs bruk. System og fleksibilitet Vi har to typer stillassystem, Custers og norskproduserte Jamax.

Det har lav vekt, enkel og rask montering, solid utførelse og lang levetid. Forankringene må dimensjoneres for til belastningene stillaset utsettes for. Vi er et profesjonelt stillasfirma som tilbyr stillastjenester for private kunder og byggefirmaer.

Ta kontakt med våres salgsavdeling for en hyggelig og uforpliktende prat vedrørende ditt prosjekt. Når du bruker oss som din stillas leverandør kan du være sikker på at du får ditt stillas levert til avtalt tid. Mangler du en samlings- eller monteringsveiledning, kan du finne dem her.

Du bruker bare søkefunksjonen til å finne veiledningen du mangler. Husk å ha fakturaen eller listen over produkter som du har mottatt fra din lokale Kvik-butikk, klar.

admin

admin wrote 155 posts

Post navigation