Elektrisk arbeid selv

Du kan gjøre mye selv, men det er klare regler for hva du skal overlate til fagfolk. Blir det skade eller brann i noe du selv har installert, risikerer du redusert forsikringsoppgjør. Du har lov til å gjøre mindre elektriske arbeider hjemme eller i ferieboligen.

Elektrisk arbeid selv

Større oppgaver må elektrikere ta seg av. Se hva du kan utføre av el-arbeid. Ifølge nettstedet Sikkerhverdag.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), har du lov til å gjøre mindre elektriske arbeider. Du få samsvarserklæring fra elektriker når du får utført elektrisk arbeid på boligen din. Har du ikke det, kan det i verste fall føre til høye ekstrakostnader for deg. Samsvarserklæringen utstedes av installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet og overleveres til eier av det elektriske anlegget.

Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. Eier av det elektriske anlegget plikter å ta vare på denne type dokumenter i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale elektrisitetstilsynsets (DLE) kontroll av anlegget, for eksempel i boligmappa. See full list on elsikkerhetsportalen.

Ikke-faglærte kan kun utføre «mindre arbeider» på elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Se mer informasjon om hva ufaglærte kan gjøre i egen bolig.

Mange virksomheter har egne elektrofagfolk blant sine ansatte. Allikevel kan ikke disse utføre arbeider på det elektriske anlegget, eller tilknyttede maskiner og utstyr, helt uten videre. Dette gjelder spesielt i industrien. Se her hva bedriftselektrikeren kan gjøre.

I større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem. En instruert person er definert som en person som har fått opplæring (blitt instruert) i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Hva kan du gjøre selv/ Her finner du en oversikt over det du har lov til å gjøre selv. Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel. Koble til eller skifte topolede støpsler til og med A, med og uten jording. Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.

Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen. Må man sjekke om hvitevarene bare er til pynt? Skrekkeksempler på elektriske arbeid utført av privatpersoner og ufaglærte ser Jon Henrik Leere ofte. Han jobber som senior eltakstmann i Norsk Elektro – Kontroll.

Jeg ser spesielt mye feil med downlights, der gjøres det mye ulovlig. Man har gjerne installert selv, eller fått tak i billige håndverkere, sier Leere.

En del har forsøkt seg på varmekablene også, det har man ikke anledning til. Vet man ikke hva man gjør kan man for eksempel montere downlights for nær noe brennbart. Det gir helt reell brannfare, sier Leere. I tillegg risikerer man avkorting av forsikring.

Leere ser at flere forsikringsselskap gjerne etterforsker brannårsak – hvem er ansvarlig for at det elektriske anlegget begynte å brenne? Er det risiko knyttet til det man har lov til å gjøre selv?

Ja, det er en risiko. Folk klarer stort sett å skifte støpsel selv, mener Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet ved teknisk seksjon i Nelfo. Det er viktig at man følger anvisninger nøye.

Han anser det som trygt og greit å sette ledningsbrytere på ledning til lampetter, men det er veldig viktig å sjekke om det er jording på ledningen, og hvordan den skal kobles. Jordledningen er gul og grønn. Strøm anses som farlig vare, og det er en grunn til det. Hold deg unna den faste elektriske installasjonen, det kan medføre stor fare.

Ikke legg opp til en ny stikkontakt, for eksempel ved å koble deg til den gamle. Unngå også å rote bak lokk med skjulte ledninger bak, for eksempel i taket.

Arbeider som ikke står ovenfor, må du overlate til registrert installasjonsvirksomhet. Slik finner du dem. Eksempel på tilkobling du kan gjøre selv, hvis du har kunnskap. Ved kobling av bevegelige ledninger er det viktig å påse at lederne ikke blir skadet når isolasjonen fjernes og at det blir god elektrisk kontakt i tilkoblingsklemmene.

Eksempler på noe som absolutt ikke må gjøres selv er legging av varmekabler, arbeid i sikringsskapet, montering av innfelt belysning (downlight). Men når det kommer til det elektriske er det store begrensninger på hva du faktisk har lov til å gjøre.

Elektrisk arbeid selv

Som privatperson er det begrenset hvilket elektrisk arbeid du kan gjøre. Ikke rør varmekablene Ikke faglærte har hverken lov til å legge, montere eller koble fastmonterte varmekabler. FEILMONTERT OG ULOVLIG: På bildet ser man feilmontert lampe, som ifølge Jon Henrik Leere er påbegynnende branner. Prosjekter som dette kan man ikke utføre selv.

Hvilket elektrisk arbeid kan jeg gjøre selv/ For deg som er litt over gjennomsnittet praktisk anlagt er det ikke noe problem å gjøre mye i hjemmet selv. Men selv om det kan være fristende å prøve seg som hobbyelektriker er det mye du faktisk ikke har lov til å gjøre.

Elektrisk arbeid selv

Oppstår det brann eller skader som følge av feil på det elektriske anlegget, og det viser seg at det ikke er utført av en elektriker, kan forsikringsutbetalingen din bli kraftig redusert. SELV har beskyttelse ved ekstra lav spenning og skal beskytte mot direkte og indirekte berøring ved normal drift og feil.

Emma

Emma wrote 52025 posts

Post navigation